Telefon Numaramız:

0326 618 77 55

Randevu için Whatsapp Numaramız:

0533 156 43 43

Doktor Ara

AKILCI İLAÇ KULLANIMI EKİBİ

AKILCI İLAÇ KULLANIMI EKİBİ

AKILCI İLAÇ KULLANIMI EKİP ÜYELERİ

 

 • KOMİTE BAŞKANI : Ecz. Pırıl BOZKUŞ (Eczane Mesul Müdürü) (Komite sekreteryası)
 • KOMİTE ÜYESİ            : Uzm.Dr. Müjde YAZAR CULHA(Klinik Biyokimya Uzmanı-Mesul Müdür Yard.)
 • KOMİTE ÜYESİ           : Seval KİRMİT YAZAR(Genel Koordinatör)
 • KOMİTE ÜYESİ           : Op. Dr. Yılmaz ŞAHUTOĞLU(Mesul Müdür)
 • KOMİTE ÜYESİ           : Uzm. Dr. Aydın Deniz KARATAŞ    ( Kalite Yönetim Direktörü )
 • KOMİTE ÜYESİ           : Op.Dr. Özge  KARAGÖZ  (Kadın hastalıkları ve Doğum Uzmanı)
 • KOMİTE ÜYESİ           : Uzm. Dr. Mehmet Yurdaer  ÖZMEN (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı)
 • KOMİTE ÜYESİ           : Burçin COŞKUNIRMAK (Enfeksiyon Hemşiresi)
 • KOMİTE ÜYESİ           : Emine MAZMAN (Eğitim Hemşiresi)
 • KOMİTE ÜYESİ           : Uğur NURAL (Hasta hakları birim sorumlusu)

 

Akılcı ilaç kullanım ile ilgili sorumlu bir ekip oluşturulmuştur. Bu ekipte yer alan kişiler aşağıda yer almaktadır:

 

 • Yönetimi temsilen, Kalite Koordinatörü
 • Başhekim Yardımcısı,
 • En az üç farklı branştan birer hekim (Genel cerrah, Çocuk uzmanı, Kadın Doğum uzmanı)
 • Hastane Eczacısı (Hastane Farmakovijilans sorumlusu)
 • Hastane Başhemşiresi ve Başhemşire yardımcısı,
 • Hastane Hasta Hakları Birimi Sorumlusu,
 • Hastane Eğitim Hemşiresi
 • Hastane Enfeksiyon Hemşiresi

 

Akılcı İlaç Kullanımı Sorumlu Ekibin Görev tanımı:

5.1 Hastanemiz için akılcı ilaç kullanımı ile ilgili politikaları belirlemek.

5.2 Akılcı ilaç kullanımı ile ilgili hastane içinde çalışmalar planlamak ve uygulamak.

5.3 Hekim ve Personele bu konuda eğitim planlamak ve uygulamak.

5.4 Yatan hastalara konu ile ilgili eğitim verilmesini sağlamak.

 

6.0 Hekimler:

6.1 Hastaya doğru tanının konulması

6.2 Tedavi amaçlarının belirlenmesi

6.3 Değişik seçenekler içerisinden etkinliği kanıtlanmış güvenilir tedavinin seçilmesi

6.4 Uygun bir reçete yazılması

6.5 Hastaya açık bilgiler ve talimatlar vererek tedaviye başlanması

6.6 Tedavinin sonuçlarının izlenmesi ve değerlendirilmesinden sorumludurlar.

 

7.0 Hemşireler:

7.1 Hekim tarafından verilen ilaç tedavilerinde hastaların takibini yaparak ilaç etkinliğinin rapor edilmesinden

7.2 Güvenli ilaç kullanımı konusunda hastaların yatış süresince bilgilendirilmesinden ,

7.3 Tedavi süresince hekimle iletişim halinde olmaktan sorumludurlar.