Telefon Numaramız:

0326 618 77 55

Randevu için Whatsapp Numaramız:

0533 156 43 43

Doktor Ara

ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ KOMİTESİ (İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULU)

ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ KOMİTESİ (İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULU)

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULU (ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ KOMİTESİ) ÜYELERİ:

 

 1. Serdar KİRMİT (Yönetim temsilcisi – işveren vekili) (Komite Başkanı )
 2. Seval KİRMİT YAZAR (İdari Hizmetler-Genel Koordinatör)
 3. Dr.Yılmaz ŞAHUTOĞLU ( Tıbbi Hizmetler-Mesul Müdür ) ( Komite Üyesi )
 4. Aydın Deniz KARATAŞ (Kalite Yönetim Direktörü – İşyeri hekimi) ( Komite Üyesi)
 5. Uğur Nural (İş güvenliği uzmanı) (Komite sekreteryası)
 6. Bülent KAYA (Teknik servis şefi)
 7. Volkan ASLAN (Mikrobiyoloji uzmanı)
 8. Burçin COŞKUNIRMAK ( Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi )( Komite Üyesi )
 9. Serkan AKSU ( Güvenlik Amiri ) ( Komite Üyesi )
 10. Hüseyin Yapça (İş güvenliği uzmanı)
 11. Ayla Devrim (İdari işler)

 

Hastanemizde üst yönetimin liderliğinde çalışan güvenliği uygulamalarının yürütülmesi, yetki sorumluluklarının tanımlanması için ‘’Çalışan Güvenliği Komitesi’’ oluşturulmuştur. Çalışan güvenliği komitesi üyeleri, çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdürmektedir. Bu ekip hastanede, çalışan güvenliği ile ilgili mevcut durumu tespit eder, personel için olası riskleri belirler, düzeltici ve önleyici faaliyet planları yapar ve bu planları hastane idaresi ile birlikte gerçekleştirir.

 

Personele konu ile ilgili hizmet içi eğitim düzenler ve bu eğitimleri kayıt altına alır. Bu komite rutin olarak her en az üç ayda bir toplanır. Çalışmalar değerlendirilir ve kararlar alınır. ’’Çalışan Güvenliği Komitesi Karar Defteri’’ ne kaydedilir.

 

Ayrıca komite üyelerinin önerilerine de yer verilir. Her toplantı sonrası bir sonraki toplantı zamanı  belirlenir.

 

Çalışan güvenliği konusunda tespit edilen olumsuzluklar ve yapılması planlanan iyileştirmeler, Düzeltici ve Önleyici Faaliyet Formuna ilgili birim sorumlusu tarafından kaydedilir. Açılan düzeltici veya önleyici faaliyetlerin uygun görülen terminde kapatılmasına özen gösterilir. DÖF’lerin  sonuçları, bir sonraki komite toplantısında yeniden görüşülerek ‘’ Çalışan Güvenliği Komitesi Karar Defteri’’ ne   kaydedilir.

 

Görev alanı:

 

 • Çalışanların zarar görme risklerinin azaltılması
 • Riskli alanlarda çalışanlara yönelik gerekli önlemlerin alınması
 • Fiziksel şiddete maruz kalma risklerin azaltılması
 • Kesici delici alet yaralanmasına yönelik risklerin azaltılması
 • Kan ve vücut sıvılarının bulaşma risklerinin azaltılması
 • Sağlık tarama programının hazırlanması ve takibi