Telefon Numaramız:

0326 618 77 55

Randevu için Whatsapp Numaramız:

0533 156 43 43

Doktor Ara

Kategori: Genel

23 Şubat 2018

İLTİHABİ BAĞIRSAK HASTALIĞI (KOLİT)

Kolit tabiri kalın barsağın (kolonun) iltihabi hastalığına işaret eder. Kolit tablosu toplumlarda çoğunlukla akut, ‘kısa süre önce başlayan’ şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Hastalar son birkaç gündür devam eden kanlı ishal ve karın ağrısı ile başvururlar. Akut kolitlerin en sık nedeni özellikle az gelişmiş toplumlarda barsak parazitleri (amip) ve belli bakterilerdir. Hijyen ve sanitasyonun yetersiz olduğu ortamlarda gıdalardan bulaş olmakta ve şiddetli seyredebilen kolit atakları kişi sağlığını tehdit etmektedir. Bu akut tablolar anti-paraziter veya anti-bakteriyel ilaçlarla kısa sürede tedavi edilebilmektedir. İnflamatuar (iltihabi) barsak hastalığının klasik şeklinde ise kronik hastalık tablosu vardır ve hastalar çoğunlukla polikliniklere 3-4 haftayı aşan süreden beri var olan ishal, karın ağrısı şikâyetleri ile başvururlar. Bu hastalık başlığının temel iki tablosu Ülseratif Kolit ve Crohn Hastalığı vardır. Hastalıklar çoğunlukla kalıcı olup bir ömür devam etme eğilimindedir ve yakın hekim kontrolleri gerektirirler. Ülseratif Kolit, üç haftadan uzun süredir klasik tedavilere yanıtsız ve uzamış karın ağrısı, kanlı ishal, rektal kanama ile kendisini belli eden bir hastalıktır. Hastalarda g

Kategori : Genel
18 Ocak 2018

ÇÖLYAK HASTALIĞI

  Çölyak hastalığı, diğer adıyla Gluten Enteropatisi, bağırsaklarda gıda elementleri içindeki besinlerin emilimini sağlayan villus denilen yapıların bozulmasına sebep olan ve dolayısıyla yiyeceklerdeki besinin emilmesini engelleyen ve ince bağırsakta hasarlar oluşturan bir sindirim sistemi hastalığıdır. Bu hastalıkta özellikle buğday, arpa, çavdar ve kısmen de yulaf içinde yer alan Gluten adlı maddeye karşı barsak tarafından geliştirilen aşırı duyarlılık, alerji durumu vardır. Hastalığın oluş mekanizması bilinmemektedir. Genetik bir hastalıktır ve ailevi kalıtım söz konusudur. İncebağırsak yüzeyinin glutene hassasiyetini bireysel genetik yatkınlık oluşturmaktadır. Bu hastalar gluten içeren yiyecekler tükettiklerinde barsak mukozasında reaksiyon nedeniyle incebarsağın emilim yüzeyi bozulur. Böylece barsak alanı gittikçe azalır ve alınan gıdalar emilemez hale gelir. Sonuçta beslenme yetersizliği, ardından da diğer hastalık belirtileri ortaya çıkar. Çoğu Çölyak hastasında şikâyet veya bulgu olmadığından tanı konulamamakta ve bu nedenle hastalığın toplumlardaki gerçek görülme sıklığı bilinmemektedir. Belirgin coğrafik dağılım gösteren hastalık en sık olarak Avrupa’dan bildirilmektedir. Ortalama görülme sı

Kategori : Genel
11 Ocak 2018

  ERCP (ENDOSKOPİK RETROGRAD KOLANJİYOPANKREATOGRAFİ)   ERCP, pankreas ve safra salgılarının döküldüğü kanalların muayenesi ve tedavisi için yapılan bir kapalı ameliyat işlemidir. Bu kanallar sayesinde salgılar barsağa dökülür. Karaciğer ve safra kesesi salgılarının döküldüğü kanallara safra yolu adı verilir. Pankreas salgılarının döküldüğü kanala pankreas kanalı denir. ERCP işlemi duodenoskop adı verilen parmak kalınlığında, bükülebilen, ucunda görüntü aktaran optik lensi olan ve ışık veren uzun tüp şeklinde bir aletle gerçekleştirilir. Ağızdan yutturularak mideye ve oradan da on iki parmak barsağına varılarak bu bölgede yer alan papil denilen giriş alanından safra ve pankreas kanallarına ulaşılır. Bu kapalı ameliyat prosedürü ile on iki parmak barsağına girilerek safra yolları ve pankreas kanalına müdahale edilir. Bu işleme en fazla safra kesesinden safra kanalına düşen taş durumlarında başvurulur (Resim). Safra yollarına düşen taşlar bu müdahale ile çıkarıldıktan bir süre sonra safra kesesi tümüyle genel cerrahi tarafından yine kapalı yöntemle alınmalıdır. İki yöntem tek bir cerrahi ile birleştirilemez. Safra kanalına cerrahi müdahale ciddi komplikasyonlara yol açmaktadır. Bunun dışında ERCP safra

Kategori : Genel
11 Ocak 2018

ECZACI TEKNİSYENLERİ DERNEĞİ İLE PROTOKOL İMZALANDI

İskenderun Eczacı Teknisyenleri Derneği ile Palmiye Hastanesi arasında üyelere indirim yapılması konusunda bir protokol imzalandı. Palmiye Hastanesi Başhekimi Op.Dr.Yılmaz Şahutoğlu’nu ziyaret eden İskenderun Eczacı Teknisyenleri Derneği Başkanı Cemal Çelik ile Yönetim Kurulu üyeleri, bir süre sohbet ettikten sonra protokol imzaladılar. Dernek Başkanı Cemal Çelik, imzalanan bu protokol ile tüm üyelerinin dernek üye kartını göstererek Palmiye Hastanesi’nde her tür tedavide, film çekiminde, tahlilde yüzde 15 indirim sağlayabileceklerini belirtti. Çelik, “Sayın Şahutoğlu’nun bize sağladığı bu imkan ile özellikle dar gelirli üyelerimiz yarar sağlayacaktır. Kendilerine Dernek olarak çok teşekkür ediyoruz.” Dedi. Palmiye Hastanesi Başhekimi Op.Dr.Yılmaz Şahutoğlu da, dernek çalışmalarının çok iyi gittiğini belirterek “oldukça aktif çalışıyorsunuz.Kutluyorum. Dernek üyelerinize yardımcı olmaktan mutluyuz.”dedi. Dernek Başkanı Çelik, bir süre önce de bir tüp bayi ile indirim protokolü yaptıklarını, üyelere katkı sunmayı sürdüreceklerini ifade etti.

Kategori : Genel
8 Ocak 2018

PALMİYE HASTANESİ DOKTORLARI AİLE HEKİMLERİ İLE BİR ARAYA GELDİ

Palmiye hastanesi doktorlarından Başhekim Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Yılmaz ŞAHUTOĞLU, Başhekim Yardımcısı Üroloji Uzmanı Uz. Dr. Yusuf DİKER, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Ali İrfan GÜZEL, Gastroenterohapatoloji Uzmanı Doç. Dr. Şerif YILMAZ, Çocuk Hastalıkları Uzmanı Uz. Dr. Eser TAŞÇI ve Palmiye Hastanesi Genel Koordinatörü Seval KİRMİT YAZAR ve Finans Müdürü Serdar KİRMİT Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) Hatay şubesi üyesi aile hekimleri ile The AnılLife otelde bilgilendirme ve tanışma toplantısında bir araya geldi. Toplantının açılış konuşmasını yapan Palmiye Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Yılmaz ŞAHUTOĞLU, değişen sağlık sistemi ihtiyaçlarından, hasta taleplerinden ve yapılan uygulamalardan bahsederek aile hekimlerine bilgi verdi. Daha sonra Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Ali İrfan GÜZEL “Riskli Gebelikler” hakkında sunum yaparak; Bu gibi durumlarda anne ve bebeğin sağlığı için yapılması gereken tetkiklerden ve alınacak önlemlerden bahsetti ve bu tektiklerin hastanemizde başarı ile uygulandığını dile getirdi. Doç. Dr. GÜZEL’ in ardından söz alan ve sunum yapan Gastroenterohepatolıji (Mide, Bağırsak,

Kategori : Genel
19 Aralık 2017

KOLONOSKOPİ

Kalın barsak insan vücudunda karın bölgesinde yer alan, ince bağırsağın devamı niteliğinde olan ve anüse kadar uzanan, gıdalarla alınan suyun emilimi yanında atıkların vücuttan uzaklaştırılmasına yarayan yaklaşık bir buçuk, iki metre uzunlukta içi boş tübüler bir organdır. Kalın barsak çekum, çıkan kolon, transvers kolon, inen kolon, sigmoid kolon, rektum ve anal kanal olarak bölümlere ayrılır. Başta kalın barsağın kanserleri olmak üzere polip (et beni), ishal ya da kanama nedeni olabilecek durumların teşhis ve tedavisi için başvurulan kolonoskopi işlemi oldukça değerli bir yöntemdir. Kolonoskop parmak kalınlığında, bükülebilir, ucunda görüntü almayı sağlayan kamerası olan hortum şeklinde bir alettir. Kolonoskopi cihazının makattan girilerek kalın bağırsağının görüntülenmesi işlemine kolonoskopi denmektedir. Kısa kolonoskopi olarak da adlandırılan Fleksible rektosigmoidoskopi işlemi anal kanal, rektum ve kalın bağırsağın son kısımlarını pratik olarak incelediğimiz bir diğer yönt

Kategori : Genel
5 Aralık 2017

ENDOSKOPİ   Endoskop veya diğer adıyla Gastroskop parmak kalınlığında, bükülebilir, ucunda görüntü almayı sağlayan kamerası olan hortum şeklinde bir alettir. Endoskopun ağızdan yutturularak yemek borusu, mide ve on iki parmak barsağının görüntülenmesi işlemine Endoskopi denmektedir. Endoskopi yutma güçlüğü, karın üst bölgesi ağrısı, mide kanaması gibi yakınmalarda yemek borusu, mide ya da on iki parmak barsağından kaynaklanan bir hastalık olup olmadığını saptamak için yapılır. Endoskopi ile peptik ülser, gastrit, mide fıtığı, mide veya yemek borusunda yabancı cisim, tümör, polip, darlıklar, kanama alanları, varisler tanınabilir. İşlemi yapan doktor gerekli gördüğünde problemli organlardan patolojik inceleme için küçük doku örnekleri (biyopsi) alabilir. Biyopsi tabiri halk arasında oldukça kaygı duyulan, parça almak, kesmek, zarar vermek şeklinde algılanan bir olumsuzluğu ifade etmektedir. Dahası kitlesel oluşumdan alınan biyopsinin kanseri yaydığı gibi oldukça yanlış düşünceler yaygındır. Biyopsi örneği almak oldukça güvenli, ağrısız, sorunsuz bir uygulamadır ve oldukça gereklidir. Belli durumlarda kesin tanı için uygulanması gereken tek yöntemdir. İşlemin güvenliği ve doğru tanı açısından uyarmam gereken en önemli nokta, Endoskopinin deneyimli

Kategori : Genel
1 Aralık 2017

FARKINDA OL Özel Palmiye Hastanesi’nde 1 Aralık Dünya AIDS günü dolayısıyla AIDS ve HIV virüsüne dikkat çekmek amaçlı tüm personel yakalarına kırmızı kurdele takarak farkındalık yarattı. Ayrıca hastaneye gelen hasta ve hasta yakınlarına da kırmızı kurdele takılarak AIDS ve HIV pozitif virüsü hakkında bilgi verildi.

Kategori : Genel
21 Kasım 2017

PANKREAS KANSERİ   Pankreas, midenin arkasında yer alan süngerimsi, sosis şeklinde, çengele benzer yapıda bir salgı bezi olup, kan şeker değerinin kontrolü, alınan protein ve yağların sindirilmesine yardımcı olan enzimlerin üretimi gibi önemli fonksiyonlara sahiptir. Asıl görevi, aralarında insülinin de bulunduğu hormonları salgılamaktır. Pankreas kanseri tüm dünyada en öldürücü kanser türlerinden birisidir. Batıda ikinci en sık gastrointestinal kanser olması yanında, kanserden ölümlerde dördüncü sıklıktadır. Dünyada kanser çalışmalarındaki en ileri gelişmelere rağmen bu kanserin süreci konusunda anlamlı bir adım atılamamıştır. Pankreas kanseri 45 yaşından önce nadir görülür ve genellikle ileri yaş hastalığıdır. Erkeklerde daha sık görülür. Kanser gelişimine genetik ve çevresel faktörler katkıda bulunmaktadır. En önemli çevresel faktör ‘sigara’ alışkanlığıdır. İkinci önemli çevresel faktör diyet etkisidir. Yağ ve et kompozisyonu yüksek diyet şekilleri bu kanser ile yakın ilişkili bulunmuştur. Bunun aksine genetik yapısı ile oynanmamış taze meyve ve sebze tüketiminin koruyucu yönü öne çıkarılmıştır. Özellikle yakın dönemde ve 50 yaş üzerinde yeni ortaya çıkan şeker hastalığında bu kanser olasılığı akla gelmeli ve belirgin karın

Kategori : Genel
14 Kasım 2017

MİDE KANSERİ

  Mide kanseri tüm dünyada sık görülen bir hastalıktır. Dünya çapında görülen tüm kanserlerin yaklaşık %10’unu mide kanseri oluşturur. Dünyada her yıl yaklaşık 900.000 insan mide kanseri nedeniyle ölmektedir. Kanserden ölüm nedenleri sıralamasında kadınlarda üçüncü, erkeklerde ikinci kanser türüdür. Mide tümörlerinin çoğunluğu mide epiteli kaynaklı olup genellikle malign (kötü huylu) karakterde olup %95’i adenokarsinom tipindedir. Nadir de olsa kas, yağ ve lenfoid dokulardan köken alan mide tümörleri görülür. Son 30-50 yılda batı toplumlarında bu hastalığın hızında bir azalma gözlenmekle birlikte en çok ölüme neden olan kanserler sıralamasında ikinciliğini korumaya devam etmektedir. Mide kanseri sıklığı coğrafi farklılıklar gösterir özellikle Japonya, Kolombiya, Finlandiya, Polonya, İzlanda, Rusya, Şili ve Çin gibi bazı ülkelerde diğer ülkelere göre daha fazladır. İlginç olarak yüksek riskli bölgelerden, düşük risk bölgelerine göç eden topluluklarda, ikinci kuşaktan itibaren göç eden toplumdaki mide kanseri riski yerel toplumun risk düzeyine düşmektedir. Sigaranın, beslenme alışkanlıklarının, gıdaları saklama ve pişirme yöntemlerinin de mide kanseri üzerinde etkili olduğu gözlenmiştir. Beslenme alışkanlığının önemli

Kategori : Genel
10 Kasım 2017

  MUSTAFA KEMAL ATATÜRK ÖLÜM YIL DÖNÜMÜNDE SAYGI İLE ANILDI   Palmiye Hastanesi personeli Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ü 79. ölüm yıl dönümünde saygı ile andı.

Kategori : Genel
9 Kasım 2017

Endoskopi, bir kamera yöntemi ile kapalı alanlara bakma ve tedavi etme yöntemidir. Jinekoloji’de (Kadın Hastalıkları) kullanılan endoskopik yöntemler Laparoskopi ve Histeroskopi’dir. Laparoskopi, göbek altında 1 cm’lik kamera ve karın alt bölgesinde açılan 3 – 5 mm’lik deliklerden içeri sokulan yardımcı aletler ile tanı ve tedavi olanağı da verir. Halk arasında kapalı ameliyat olarak da bilinir. Histeroskopi ise vajinal bölgeden kamera ile rahim içine girilerek rahim kanalı, içinin ve tüplerin giriş deliklerinin değerlendirildiği tanı ve tedavi edici özelliği de olan bir yöntemdir. Klasik kesiler ile yapılan operasyonlardan farklı olarak daha küçük kesiler ile yapıldığından dolayı iltihaplanma ve ameliyat sonrasında yapışıklık riski daha azdır. Hastanın organlarına daha az zarar verici bir yöntemdir. Kamera ile büyütme sağlandığından cerrahiye hâkimiyeti arttırır. Hastanede kalış süresini kısaltır. Normal hayata dönüş süresi 7 ile 15 gün arasıdır. Büyük kesiler yapılmadığı için ameliyat izi yok denecek kadar azdır. Hastanın çok zayıf veya çok kilolu olması, şiddetli akciğer ve kalp hastalıkları olması durumunda laparoskopi tercih edilmemektedir. Laparoskopik yöntemle yapılan operasyonların başında infertilite (kısırlık) tanı ve tedavisi gelir. Tüplerin açık olup olmad

Kategori : Genel
7 Kasım 2017

  Kolon, diğer adıyla kalın barsak, yaklaşık iki metre uzunluğunda olup sindirim sisteminin ince barsaktan sonra gelen kısmıdır. Kalın barsak kanseri, diğer adıyla ‘kolorektal kanser’ kalın barsak ve rektum bölgesini tutan kanseri kapsar. Dünyada (özellikle batılı toplumlarda) sık rastlanan kanser tiplerinden olup ölüme yol açan kanserler arasında üst sıralarda yer almaktadır. Toplumda görülme sıklığı 10.000’de 5 dolayındadır. Erkekte ve kadında eşit oranda görülen kolon kanseri bütün kanserler içinde görülme sıklığı bakımından üçüncü sırada yer alır. Kalın barsak kanseri her yaşta görülmesine karşın, hastaların %90’ından fazlası kırk yaş ve üzerindedir. Bu yaştan itibaren her on yılda risk yaklaşık iki katına çıkar. Aslında kanserin sıklığını daha çarpıcı kılmak adına şu ifade çok önemli: Yaşam süresi boyunca her 50 kişiden birinde kolorektal kanser oluşmaktadır! Bu sıklık kanseri erken saptamada tüm dünyada uygulanan kanser tarama programlarını haklı çıkarmaktadır. Kolon kanserinin nedeni kesin olarak bilinmemektedir fakat oluşumunda etkili olan bazı çevresel ve genetik nedenler vardır. Kalıtsal etkenler bu konuda büyük öneme sahiptir. Daha önceden meme ve yumurtalık kanserini geçirmiş kişilerde ve ailel

Kategori : Genel
27 Ekim 2017

 

ÜNİVERSİTELİLER İLE BİR ARAYA GELİNDİ

Özel Palmiye Hastanesi’nden Çocuk-Ergen Ruh Sağlığı Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Ahmet YAR ile Uzman Psikolog Sevgi KİRMİT konuşmacı olarak İSTE (İskenderun Teknik Üniversitesi)’ de üniversite öğrencileri ile konferansta bir araya geldi. Konferansın ana konusu ANKİSİYETE yani KAYGI ve bunlara bağlı oluşan psikolojik hastalıklardı. Modern çağın en büyük problemlerinden biri olan KAYGI BOZUKLUĞU üzerine sunumlar yapılarak üniversiteli gençlere bu problemler ile nasıl başa çıkılacağı anlatıldı. Katılımın yoğun olduğu Konferansın ardından İSTE öğrencileri tarafından Çocuk-Ergen Ruh Sağlığı Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Ahmet YAR’a ve Uzman Psikolog Sevgi KİRMİT’e çiçek ve plaket takdim edildi.  

Kategori : Genel
21 Ekim 2017

Özel Palmiye Hastanesi’nde anne adayları doğuma hazırlanıyor.

Özel Palmiye Hastanesi bünyesinde yer alan “Gebe Sınıfı” hız kesmeden eğitimlerine ve etkinliklerine devam ediyor. Bu çalışmalar ve etkinlikler ile gebeleri farklı ekinlik ve meditasyon ile doğuma hazırlıyor. Dün (20.10.2017) yapılan Doğuma Hazırlık “Gebe Kadın Çemberi” etkinliği anne adaylarına renkli dakikalar yaşattı. Sertifikalı Doğum Koçu Ebe Figen TÜMER etkinlik için “Doğuma hazırlık eğitimi, doğumu kolaylaştıran egzersiz programı, doğuma zihin olarak hazırlanmak anlamında meditasyon, doğum çemberi, nefes çalışmaları, derin gevşeme teknikleriyle hem doğumlarına hazırlanıyor hem de sosyal ortam paylaşıyorlar. Doğum korkusundan uzaklaşmak, Günün yorgunluğunu atmak gebelerimize çok fayda sağlıyor. Egzersiz gününü iple çektiklerini söyleyen gebelerimiz çok mutlu. Dün akşam (20.10.2017) doğumu yaklaşan gebemize destek anlamında doğum çemberi yaptık. Bu ritüelle doğum korkusundan uzaklaşıp daha güçlü duygularla bir araya geldik. Kadın bedeninin mucizesini yüreklerimizde hissettik. Bir olduk ve tüm dünyaya güzel enerjiler gönderdik. Etkinliğimizi kendi hazırladığımız börekler, tatlılarla da daha güzel hale getirdik. Doğum egzersiz programına katılan her anne adayım

Kategori : Genel
16 Ekim 2017

Hastanemiz Genel Koordinatörü Seval KİRMİT YAZAR çıkarmış olduğu “YAŞAM PARODİSİ” isimli kitabını hastanemiz personeline tanıttı.

Palmiye hastanesi konferans salonunda gerçekleşen tanıtım toplantısında kitabi ile birlikte hayata dair bilgiler paylaşan YAZAR “Öğrenin ki hayata katkınız olsun, öğretin ki hayat sizden faydalansın.” Diyerek hayat ve bilgi arasında bağın önemini vurguladı.  

Kategori : Genel
5 Ekim 2017

Özel Palmiye Hastanesi doktorları geleneksel olarak yaptıkları kahvaltılı toplantıda buluştu.

Başhekim Op.Dr. Yılmaz ŞAHUTOĞLU başkanlığında yapılan toplantıya; Özel Palmiye Hastanesi doktorları tam kadro olarak katıldı. Toplantı da gündeme dair konular ele alınarak karşılıklı istişare yapıldı. Başhekim Op.Dr. Yılmaz ŞAHUTOĞLU belirlenen gündem maddeleri üzerine tek tek açıklama yaparak nasıl daha iyi ve daha ileriye gidilebileceği hakkında bilgiler verdi. Toplantı da hasta ve hekim hakları da dahil olmak kurumlar arası ve SGK ile diyaloglar, hekim, hasta ve çalışan güvenliği gibi bir çok konu ve hastanenin daha sağlıklı ve kaliteli hizmet verebilmesi detaylı bir şekilde tartışıldı. Gündem maddeleri konuşulduktan sonra kahvaltıya geçildi ve hekimler arasında keyifli sohbetler ve anlar yaşandı.

Kategori : Genel