Telefon Numaramız:

0326 618 77 55

Randevu için Whatsapp Numaramız:

0533 156 43 43

Doktor Ara

HASTA GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

HASTA GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

HASTA GÜVENLİĞİ KOMİTESİ  ÜYELERİ

 

 1. Seval KİRMİT YAZAR (İdari Hizmetler-Genel Koordinatör)(Komite Başkanı )
 2. Dr. Yılmaz ŞAHUTOĞLU ( Tıbbi Hizmetler-Mesul Müdür ) ( Komite Üyesi )
 3. Aydın Deniz KARATAŞ (Kalite Yönetim Direktörü ) ( Komite Üyesi )
 4. Dr. Müjde YAZAR CULHA (Laboratuvar Branş Uzmanı-Biyokimya)(Komite Üyesi)
 5. Dr. Yusuf DİKER ( Cerrahi Branş Uzmanı-Üroloji ) ( Komite Üyesi )
 6. Dr. Mehmet OTUZBİR (Anestezi ve Reanimasyon Branş Uzmanı ) (Komite Üyesi )
 7. Pırıl YILDIRIM ( Eczacı ) (Komite Üyesi )
 8. Burçin COŞKUNIRMAK (Enfeksiyon Hemşiresi) (Komite sekreteryası)
 9. Barış SEVİNER (Laboratuvar Bölüm Kalite Sorumlusu) ( Komite Üyesi )
 10. Güner Toplar Akbaş ( Yenidoğan Yoğun Bakım Bölüm Kalite Sorumlusu) ( Komite Üyesi )
 11. Emine Mazman (Eğitim hemşiresi)
 12. Uğur Nural (Bilgi işlem müdürü)

 

Hastanemizde üst yönetimin liderliğinde hasta güvenliği uygulamalarının yürütülmesi, yetki sorumluluklarının tanımlanması için ‘’Hasta Güvenliği Komitesi’’ oluşturulmuştur. Hasta güvenliği komitesi üyeleri, çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdürmektedir. Bu ekip hastanede, hasta güvenliği ile ilgili mevcut durumu tespit eder, ayaktan ve yatan tüm hastalar için olası riskleri belirler, düzeltici ve önleyici faaliyet planları yapar ve bu planları hastane idaresi ile birlikte gerçekleştirir.

Personele konu ile ilgili hizmet içi eğitim düzenler ve bu eğitimleri kayıt altına alır. Bu komite rutin olarak her en az üç ayda bir toplanır. Çalışmalar değerlendirilir ve kararlar alınır. ’’Hasta Güvenliği Komitesi Karar Defteri’’ ne kaydedilir.

 

Ayrıca komite üyelerinin önerilerine de yer verilir. Her toplantı sonrası bir sonraki toplantı zamanı  belirlenir.

 

Hasta güvenliği konusunda tespit edilen olumsuzluklar ve yapılması planlanan iyileştirmeler, Düzeltici ve Önleyici Faaliyet Formuna ilgili birim sorumlusu tarafından kaydedilir. Açılan düzeltici veya önleyici faaliyetlerin uygun görülen terminde kapatılmasına özen gösterilir. DÖF’lerin  sonuçları, bir sonraki komite toplantısında yeniden görüşülerek ‘’ Hasta Güvenliği Komitesi Karar Defteri’’ ne   kaydedilir.

 

Görev alanı:

 

 • Hastaların zarar görme risklerinin azaltılması
 • Düşme olayı gerçekleşmesinin önlenmesi
 • İlaç hatalarının oluşmasını engellemek
 • Güvenli cerrahi uygulamalarının sağlanması
 • Bilgi güvenliğinin sağlanması

Enfeksiyon risklerinin azaltılması