Telefon Numaramız:

0326 618 77 55

Randevu için Whatsapp Numaramız:

0533 156 43 43

Doktor Ara

TESİS GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

TESİS GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

TESİS GÜVENLİĞİ KOMİTE  ÜYELERİ

 

  • Uğur Nural (iş güvenliği uzmanı) (Komite başkanı)
  • Dr. Aydın Deniz KARATAŞ ( Kalite Yönetim Direktörü ) ( Komite  Üyesi )
  • Dr.Yılmaz ŞAHUTOĞLU (Afet ve Acil Durum Yönetimi Sorumlusu-Mesul Müdür) (Komite Üyesi)
  • Dr.Yusuf DİKER ( Tıbbi Hizmetler-Mesul Müdür Yard.) (Komite Üyesi)
  • Seval KİRMİT YAZAR ( İdari Hizmetler –Genel Koordinatör ) ( Komite Üyesi)
  • Bülent KAYA ( Teknik Servis Sorumlusu ) (Komite Üyesi) (Komite sekreteryası)
  • Ayhan ULUÇ(Tıbbi Cihaz Yön. Sorm.) (Komite Üyesi)
  • Serkan AKSU (Güvenlik Amiri) (Komite Üyesi)
  • Güner Toplar Akbaş ( Yenidoğan Yoğun Bakım Bölüm Kalite Sorumlusu) ( Komite Üyesi )
  • Hüseyin YAPÇA (İş Güvenliği Uzmanı) ( Komite Üyesi )

 

Görev Alanı:

 

Hastanemiz bünyesinde oluşturulan, Tesis Güvenliği Komitesinde;  Tıbbi, idari ve hemşire hizmetleri yöneticilerinden birer temsilci, kalite yönetim direktörü, teknik servis sorumlusu, hastane gü­venlik Vardiya Amiri, afet ve acil durum yönetimi sorumlusu, tıbbi cihaz yönetimi sorumlusu, hekim dışı sağlık personelinden en az bir tem­silci ve bölüm kalite sorumlularından en az iki temsilci   yer almalıdır.

Tesis Güvenliği Komitesi 3 (üç) ayda bir kez olmak kaydıyla aşağıda belirtilen konularla ilgili, denetim turuna çıkar. İş sağlığı ve güvenliği uzmanının tura katılması zorunludur.

Komite üyeleri, Tur sonrası görüş ve önerilerini belirtip, bina turlarından elde edilen verileri değerlendirir.Değerlendirmeler aşağıdaki konuları içermelidir.

 Fiziki Çevre ( Otopark ve Bahçe düzeni )

Hastane Alt Yapı Güvenliğinin Sağlanması

Kurumda Can Ve Mal Güvenliğinin Sağlanması

Acil Durum Ve Afet Yönetimi Çalışmaları

Atık Yönetimi Çalışmaları

Tıbbi Cihazların Bakım,Ayar Ve Kalibrasyon Planları ve Kalibrasyonların yapılması

Tehlikeli Maddelerin Yönetimi

Tesisin İşleyişin Denetlenmesi ( Havalandırma, Aydınlatma,Temizlik, Yemekhane vs. )

Yangın Emniyetin Kontrolü ( Yangın Tüpleri, Yangın Merdiveni, Yangın Dedektörü,Yangın Hidroforu )

Mevcut risklerin azaltılması ( Elektirik pano odalarının kapılarının kilitli olması, Sarkan Elektirik Kablolarının tesbiti, Kaygan Zemin uyarısı , Kesici ve Delici Aletlerin Özel Kutularına atılıp atılmaması vs. )

Hasta yakınları ve çalışanlar için emniyetli ortam oluşturulması.

Hastanede kullanılan kayıt ve dökümanların kontrolü ( Temizlik Çizelgeleri-tesis bakım ve onarımlarının düzenli yapıldığına dair bakım kartları )

Tıbbi Atık uygulamaları

Personel Durumu ( Görev Yerlerindelermi, Kıyafetler uygunmu )

 Komite, bu bağlamda gereken faaliyet ve çalışmaları yürütür. Tesis Güvenlik turları ile ilgili alınan kararlar veya tespit edilen uygunsuzluklar varsa karar defterine kayıt edilir.Üst Yönetimin Gözden geçirmesi toplantısında tesis güvenliğine yönelik üst yönetime bilgi verilir.Üst yönetimin desteği özellikle mali durumlar için gereklidir.Üst Yönetimin bilgilendirilmesi toplantılar öncesinde tesis güvenliği komite başkanı ve kalite koordinatörü tarafından mutlaka yapılmalıdır.

Yapılması tespit edilen düzeltici ve önleyici faaliyetler varsa ilgili birim sorumlusu tarafından Düzeltici Ve Önleyici Faaliyet Formu açılır. Düzeltici ve önleyici faaliyet prosedürüne uygun olarak takibi yapılır.

Bir sonraki turda yeniden denetim yapılarak açılan DÖF’ lerin kapatılıp kapatılmadığı kontrol edilir.

İlgili idari birimince yapılan bina turları Hastane Tesis Güvenliği Genel Kontrol Formu ve Hastane Tesis Güvenliğinde Dikkat Edilecek Diğer  Konular Formu ‘na kayıt edilir. Ayrıca ilgili talimat ve formlar doğrultusunda yapılan tüm uygulama ve çalışmalar komite başkanı tarafından Tesis Güvenliği Karar Defteri ile kayıt altına alını