Doktor Ara

BİYOKİMYA-MİKROBİYOLOJİ

BİYOKİMYA-MİKROBİYOLOJİ

Biyokimya, Mikrobiyoloji, Hematoloji, İdrar, Hormon, Tümör Markırları, Sedimantasyon Serolojik testler, Koagülasyon testleri ile ilgili analizleri gerçekleştirmektedir.

Hastanemizde gerçekleşmeyen bazı testleri ise aşağıdaki bölümde inceleyebilirsiniz.