Doktor Ara

ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI HASTALIKLARI

Özel Palmiye Hastanesi Çocuk ve Yetişkin Psikiyatri biriminde verilen hizmetler:

 • Gençlik sorunları ve aileye destek
 • Öğrenme bozuklukları ve tedavisi
 • Dikkat eksikliği ve Hiper/Hipoaktivite bozuklukları ve tedavisi
 • Genellikle çocukluk ve adolesan döneminde başlayan davranışsal ve emosyonel bozukluklar
 • Travma sonrası Stres ve Davranış Bozukluğu
 • Ağır stres tepkisi ve uyum bozuklukları
 • Bunaltı ve Panik atak bozuklukları
 • Ölümcül hastalık korkuları
 • Obsessif-Kompulsif Bozukluklar
 • Duygu durum bozuklukları (Depresyon ve Mani)
 • Somatoform bozukluklar
 • Cinsel fonksiyon bozukluğu, (organik bozukluk veya hastalığın sebep olmadığı durumlar)
 • Eş ve Aile terapisi
 • İşyeri ve meslek sorunları
 • Şizofreni, şizotipal sanrılı bozukluklar
 • Kadınlara özgün ruhsal sorunlar (Gebelik sonrası/Lohusalıkla bağlantılı ruhsal davranış bozuklukları)
 • Erişkinlerde Kişilik ve Davranış Bozuklukları
 • Yeme bozuklukları
 • Bağımlılık
 • Uyku bozuklukları
 • Yaşlılarda bunama ve alzhheimer

Psikoterapi

 • Bilişsel Davranış Psikoterapisi
 • Dinamik Ferdi Analitik Psikoterapi
 • Aile Terapisi ( Aile içi sorunlar, çocuk eğitimi için destek vb.)
 • Yetişkin Psikiyatrisi
 • Yetişkin Psikiyatrik hastalıkların tümü
 • Kişilik ve karakter testleri
 • Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi
 • Çocuk ve Ergen psikiyatri hastalıkların tümü
 • Dikkat Eksikliği ve Hiper/Hipoaktivite Bozukluğu ayırıcı tanı ve tedavisi
 • Çocuk Gelişim Bozukluğu tanı ve tedavisi
 • Konsantrasyon, hafıza, yetenek testleri Konsantrasyon Testi
 • Zeka testleri ve öğrenme bozuklukları
 • Sınav Anxiyete Testleri
 • Çocukların sosyal, motorik ve zihinsel gelişimleri ve davranış bozukluklarının nedeni.

Klinik Psikoloji Tanı ve Terapi

Bazı durumlarda psikolojik hastalıkların oluş nedenlerini ve terapi olasılıklarını daha iyi anlayabilmek için, Psikolojik Test yapılmalıdır. Böylece belirtiler daha net açıklanacağı gibi, hastalığın şiddeti ve kişinin davranışlarına etkisi belirlenir. Hasta tarfından doldurulacak Gözlem Formlarıile de, hastalığın gidişatı ve terapinin başarısı hakkında sürekli bilgilenilir.

 • Organsal bozuklukların; öğrenme, başarı ve duygulanmaya etkileri
 • İlkokula Başlama Okul Olgunluk Testi
 • Bunaltı (panik atak, fobiler, obsesyonlar vs.) ve depresyon nedenlerinin tespiti ve terapisi
 • Kişilik ve karakter testleri
 • Doğru meslek seçimi (Yetenek Testleri)