Doktor Ara

KARDİYOLOJİ

KARDİYOLOJİ

Damarlardaki daralmalar 20’li yaşarda başlıyor. Zaman içinde kötü beslenme ve sigara gibi faktörler kalp hastalıklarına zemin hazırlıyor. Damarlardaki daralmanın hastalık haline gelmesi ortalama 40’lı yaşlardan sonradır. Özellikle 40’lı yaşlardan sonra düzenli aralıklarla yaptıracağınız sağlık kontrolleri ile kalp hastalığı riskini azaltabilirsiniz. Göğsünüzün orta yerinde baskı veya basınç şeklinde bir ağrı varsa, özellikle bu ağrı yokuş çıkarken, soğukta yürürken başlayıp, kişi dinlendiğinde geçiyorsa aksi ispatlanana kadar sorun kalp hastalığıdır.

 

Özel Palmiye Hastanesi Kardiyoloji Ünitesinde EKG, Ekokardiografisi, Efor testi, Holter testi ve anjiografi laboratuvar işlemleri teknolojinin en son yöntemleri ile başarı ile uygulanmaktadır. Özel Palmiye Hastanesi’nde kullanılan anjiyo cihazı ileri teknolojiye sahip olup Kardiyovasküler ve Periferik Anjiografi Sistemi ile dizayn edilmiştir. Aynı zamanda bu cihaz 360 derece kardiyovasküler taramaya uygundur. 

 

Verilen Hizmetler;

 • Anjiografi laboratuvarı işlemleri
 • Eforlu EKG testi
 • Ekokardiyografi
 • Holter testi
 • Stent Uygulaması
 • Trombolitik tedavi                                                                            
 • Koroner anjiyografi                                                                            
 • Stent uygulamaları                                                                            
 • Balon anjiyoplasti                                                                            
 • Geçici ve kalıcı kalp pili uygulamaları                                                                            
 • Unstabil anjia pektoris tedavisi                                                                            
 • Miyokard enfarktüsü                                                                            
 • Kalp yetmezlikleri                                                                            
 • Ritim bozuklukları                                                                            
 • Sağ/Sol Kalp kateterizasyonu                                                                            
 • Kardiyak Rehabilitasyon: Kalp ve damar hastalığı olan kişilerin maksimal fiziksel, psikolojik ve fonksiyonel kapasiteye ulaştırılması amacıyla uygulanan işlemlerin tümüdür.

BRANŞ DOKTORLARIMIZ
Uzm. Dr. Hüseyin BAĞBANCI
KARDİYOLOJİ UZMANI