background

KİŞİSEL BİLGİLER

Doğum Yeri : Hamburg / Almanya

Doğum Tarihi : 1977

 

Eğitim

1983-1988 Sümerler İlkokulu

1989-1994 Kurtuluş Ortaokul ve Lisesi

1995-2001 Osmangazi  Üniversitesi  Tıp Fakültesi

2006-2011  Dicle  Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirurji AD

Çalıştığı Kurumlar

2001-2003 Altınozü / Büyükburç Sağlık Ocağı Pratisyen Hekim 

2003-2004  Elazığ Askerlik Hizmeti

2004-2006 Hatay Antakya 112 Acil Hekimliği

2006-2011 Dicle Üniversitesi Beyin ve Sinir Cerrahi Kliniği - Araştırma Görevlisi

2011-2013 Cizre Devlet Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahi uzmanı

2013-         İskenderun Devlet Hastanesi

Üye Olduğu Kuruluş ya da Dernek

Türk Nöroşirurji Derneği

Türk Omurga Derneği 

Kongreler ve Toplantılar

 

Bilimsel Kongre ve Kurs Katılımları:

28. Türk Nöroşirurji Derneği Bilimsel Kongresi 2014

30. Türk Nöroşirurji Derneği Bilimsel Kongresi 2016

Current Treatment Methods for Thormacolumbar Traumas Course  2013

9th Internatıonal Turkısh Spine Congress 2011

 International Joint Congress of Minimal Invasive Spine Society-IMLAS 2010

Türk Nöroşirurji Derneği ''Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi''  3.dönem 2. kurs 2010

Türk Nöroşirurji Derneği 8.Spinal Cerrahi Kursu ''İleri Kurs'' 2008

Mersin Üniversitesi ''Oksipitoservikal Bileşke ve Servikal Bölgeye Posterior Yaklaşımlar-Kadavra Kursu 2011

Türk Nöroşirurji Derneği 2.Hidrosefali Sempozyumu 2007

Türk Nöroşirurji Derneği Nörovasküler Cerrahi Öğretim ve Eğitim Grubu '' İskemik Serebrovasküler Hastalıklarda Cerrahi Tedavi''  2007

6th International Symposium on Microsurgical Anatomy  Pre-Meeting Cadaver Course  2015

28. Türk Nöroşirurji Derneği Bilimsel Kongresi 2014

Türk Nöroşirurji Derneği Nöroonkolojik Cerrahi  Öğretim ve Eğitim Grubu '' Glial Tümörleri, Hipofiz Adenomları, Menengiomlar'' Sempozyumu 2009

T.C. Sağlık Bakanlığı ''Organ Temininde Yeni Adımlar: Yoğun Bakım Eğitimi '' 2012

T.C. Sağlık Bakanlığı Organ Bağışında Uyum İçin Teknik Yardım Projesi Uzman Hekim Eğitim Programı 2015

Dicle Üniversitesi ''Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası'' 2011   

 

Elektronik Poster Bildirileri

Türk Nöroşirurji Derneği Büyük Kongresi - 2008

EPS-267 V-P Şantın Nadir görülen Komplikasyonu: Peritoneal Kateterin Anal Prolapsusu, Doğan Değirmenci , Aslan Güzel, Senem Şentürk, Yücel Düzenli, Serdar Kemaloğlu

Türk Nöroşirurji Derneği Büyük Kongresi - 2017

EPS-218, Malign Mezenkimal Sakral Dev Kitle, Atilla Yilmaz , Mustafa Uğur , Boran Urfalı , Mustafa Aras , Mustafa Emrah Kaya, Senem Urfalı , Doğan Değirmenci , Yurdal Serarslan

 

Yabancı Dil

İngilizce

 

...