Background

PALMİYE HASTANESİ

Değerlerimiz

 • Hasta güvenliği önceliğimizdir.
 • Etkin ve kaliteli hasta bakımı ve tedavisi hedefimizdir.
 • Tüm uygulamalarımızı etik kurallar çerçevesinde sürdürürüz.
 • Ölçülebilen ve değerlendirilebilen bir sistem ile kendimizi sorgularız.
 • İnsan kaynağımıza mesleki gelişim ve sürekli eğitim olanakları yaratırız.
 • Sunduğumuz sağlık hizmetinde güvenilir ve şeffaf olmak, sürekliliği sağlamak toplumsal sorumluluğumuzdur.
 • İşimiz önemlidir, ihmal edilemez. 
 • Sağlıklı bir çalışma ortamının önemine inanırız. 
 • Hasta/ yakını ve çalışanlarımıza yakınız, ihtiyaç ve sorunlarına en uygun çözümleri sunarız.
 • Karar alma sürecinde katılımcılık, şeffaflık ve eşitliği esas alırız. 
 • Kararlarımızı açık ve dürüst bir iletişimle paylaşırız. 
 • Geribildirim ve özeleştiriye değer verir, gelişim fırsatları yaratırız. 
 • Çalışanlarımızı tanır, fikirlerine değer verir, yeni fikir üretimini destekleriz. 
 • Hizmet sürecimizin değeri, başarısı ve etkinliği katılımcılığımızla ölçülür. 
 • Çalışanları suçlamaz, süreçleri ve sistemi sorgularız. 
 • Konuları yasalar çerçevesinde, ön yargısız, koşulsuz ve iyi niyetle değerlendiririz. 
 • Kurumumuzu her yönüyle tanır, konulara içinde bulunduğu çevre ile birlikte bütüncül yaklaşırız. 
 • Tüm gücümüzle çalışır zoru başarmaktan gurur ve heyecan duyarız. 
 • Farklılıkları anlar ve saygı duyarız. 
 • Birbirimizin bilgi ve becerilerine güvenir, hep birlikte çalışırız, birlikte başarmaya inanırız.

Paylaş: