background

1987 yılında İskenderun’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini İskenderun’da tamamladı. 2011 yılında Doğuş Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nden mezun oldu. Lisans eğitimi süresince İstanbul Maltepe Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza ve İnfaz Kurum’unda, İstanbul Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde ve Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK)’n da staj yaptı. 2014 yılında Okan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Klinik Psikoloji yüksek lisans eğitimini tamamlayarak uzmanlığını aldı. Yüksek Lisans eğitimi kapsamında Özel Şafak Hastanesi’nde staj yaptı. Hastanemizde Uzm. Klinik Psikolog olarak görev yapmaktadır.

Genel Bilgiler
Doğum Yeri İskenderun
Doğum Tarihi 1987
Eğitim
Doğuş Üniversitesi – Psikoloji Bölümü (Lisans)
Okan Üniversitesi – Klinik Psikoloji (Yüksek Lisans)
Çalıştığı Kurumlar
Özel İskenderun Gelişim Hastanesi
Özel İkizler Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi
Özel İskenderun Yükseliş Koleji
Üye Olduğu Kuruluş ya da Dernek
Türk Psikologlar Derneği 
Yabancı Dil
İngilizce

...