Background

Göğüs Hastalıkları

Göğüs hastalıkları bölümü, solunum sisteminde meydana gelen her türlü sağlık sorununun teşhis, takip ve tedavisini üstlenen tıp branşıdır.

Göğüs hastalıkları bölümü, solunum sisteminde meydana gelen her türlü sağlık sorununun teşhis, takip ve tedavisini üstlenen tıp branşıdır. 

Akciğerler, boğaz, akciğerleri saran zarlar, alveoller, burun, bronşlar, yutak, göğüs duvarı, soluk borusu, bronşiyal tüpler gibi organ ve dokuların sağlığından sorumludur. 

Göğüs Hastalıkları bölümünde tedavi edilen hastalıkların bazıları;

 

 • Akut bronşit (öksürük balgam ateş)
 • Kronik bronşit (nefes daralması öksürük balgam)
 • Allerjik akciğer hastalıkları, astım, allerjik rinit ile birlikte seyreden astım
 • Pnömoni (zatüre)
 • Plörezi (akciğer zarında sıvı toplanması)
 • Pnömotoraks (akciğer zarında hava kaçağı, akciğer sönmesi)
 • Pulmoner emboli (akciğer embolisi)
 • Sarkoidoz
 • İntertisyel akciğer hastalıkları
 • Romatizmal akciğer hastalıkları
 • Akciğer kanseri tanısı
 • Sigara bağımlılığı, sigaraya bağlı hastalıklar ve sigara bırakma yöntemleridir.

background